Hoe verloopt de samenwerking doorgaans?

Wat is het verloop van het traject en wat zijn de taken van een architect?

Hoe verloopt de samenwerking met een architect eigenlijk? Dit is een vanzelfsprekende vraag voor iedereen die voor het eerst (ver)bouwt. Om alvast wat opheldering te brengen, schets ik hier even mijn werkwijze en wat er standaard in mijn takenpakket zit. Zo heb je alvast een beter beeld van wat je mag verwachten. Let wel: dit is een algemeen overzicht, elk project is uniek en zal dus specifieke noden hebben.

Stap 1: vrijblijvende kennismaking

We starten altijd met een vrijblijvend eerste gesprek. We beginnen van uw noden en verlangens van uw toekomstige woning en nemen de tijd om samen het project in grote lijnen door te nemen.

In het geval van verbouwingen is het best om ter plaatse af te spreken zodat in het bestaande gebouw onmiddellijk kan gekeken worden wat de mogelijkheden op eerste zicht zijn. Dit wordt vervolgens verder in detail bestudeerd.

Stap 2: vooronderzoek en studiewerk

Voor ik begin te tekenen, komt er eerst wat bureaustudie aan te pas. We moeten onder andere weten wat op stedenbouwkundig vlak is toegelaten, wat de aard van het bouwterrein is, de context, eventuele opmetingen en natuurlijk moeten we ook de budgettaire mogelijkheden bekijken. Dat heeft allemaal invloed op de volumestudie, materiaalkeuzes en de haalbaarheid van het ontwerp.

Stap 3: Voorontwerp

Na het vooronderzoek kan ik de eerste ideeën uitwerken. Nu gaan we voor het eerst aan de tekentafel. Ik maak een voorontwerp met aandacht op uw wensen, de context en het budget. Je krijgt dan dus een eerste inzicht van hoe het er allemaal uit zal komen te zien, hoe het bouwtechnisch gerealiseerd kan worden, welke materialen we voorzien en een summiere raming op basis van de ruwe volumes.

Na de eerste aanzet van mij wordt dit terug gekoppeld naar u als bouwheer en kunnen er een aantal variaties uitgewerkt worden tot we op een ontwerp uitkomen die aan alle eisen en verwachtingen voldoet.

Stap 4: Omgevingsaanvraag

Eens iedereen tevreden is met voorontwerp, kunnen we de aanvraag bij de stad of gemeente verder uitwerken. Dit omvat een reeks tekeningen volgens de normen van de digitale omgevingsaanvraag, alsook een administratief luik. Ik doe hiervoor het nodige. Na voltooiing van het dossier kunnen alle partijen digitaal ondertekenen op het omgevingsloket, dus de stapels papieren van vroeger zijn niet meer van toepassing.

Na het indienen van de aanvraag heeft de gemeente 30 dagen tijd om de aanvraag ontvankelijk te verklaren, waarna de termijnen lopen dat stedenbouw het dossier onderzoekt en alle nodige adviezen worden opgevraagd. Nadat je de vergunning krijgt, heb je dan nog de aanplakkingsverplichting van nog eens 30 dagen. De werken kunnen ten vroegste pas starten 35 dagen na de dag van aanplakking.

Vertragende factoren kunnen zijn dat er in eerste instantie nog extra informatie wordt gevraagd door de gemeente of dat er tijdens de aanplakkingsperiode nog een administratief beroep wordt aangetekend tegen het project, bijvoorbeeld door een andere instantie, door buurtbewoners, etc. Communicatie is telkens belangrijk om verrassingen te kunnen voorkomen.

Jouw project vrijblijvend eens bekijken? Maak gerust een afspraak.

Contact opnemen

Stap 5: Uitvoeringsdossier

Als de stedenbouwkundige verplichtingen achter de rug zijn, kunnen we overgaan tot een uitgewerkt uitvoeringsdossier. Een aantal studies kunnen opgestart worden gelijktijdig met het aanvraagdossier, zodat er na de vergunning zo snel mogelijk kan opgestart worden.
Er wordt nagegaan of een stabiliteitsstudie nodig is om de werken uit te voeren.
Doorgaans is een studie EPB verplicht om zeker te zijn dat de woning energiezuinig genoeg is en technisch voldoende uitgerust is om aan de normen te voldoen. Meestal gaat dit samen met een studie van ventilatie.
Ook is er de veiligheidscoördinatie, die op het einde ook instaat voor een post-interventiedossier waarnaar in de toekomst altijd kan verwezen worden.

Doorgaans maak ik ook een meetstaat op basis waarop aannemers offertes kunnen maken voor de verschillende loten: grondwerken, ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk, binnenafwerking en technieken.

Stap 6: Werfcontrole en projectcoördinatie

In de loop van de werken voer ik de verplichte werfcontroles uit om toe te zien op een goede uitvoering van de werken.

Indien er vraag is naar meer ondersteuning en begeleiding kan ik ook een aantal coördinerende taken opnemen, zoals het opmaken van een planning en afstemmen met de verschillende aannemers zodat er geen dubbel werk gebeurt.

Indien nodig zal ik ook bijkomende tekeningen opmaken en bouwtechnische knopen uitpluizen om zeker een kwalitatief en duurzaam bouwproject te bekomen.

Stap 7: Oplevering van het project

Eens alle uitvoerende werken zijn voltooid, wordt het project opgeleverd. Dat wil zeggen dat we met z’n allen samenkomen voor een werfrondgang. Ikzelf, de aannemer en uzelf als opdrachtgever dienen zeker aanwezig te zijn. Alles wordt genoteerd in een PV dat door iedereen wordt ondertekend. Dit geldt dan als de zogeheten voorlopige oplevering. Zijn hier geen opmerkingen of problemen meer in vermeld, dan is het project de facto eigenlijk klaar.

Wat is de definitieve oplevering dan juist? Dit slaat op het eerste jaar na afloop van de werken. Als er dan nog fouten of gebreken boven water zouden komen die rechtstreeks gelinkt zijn aan de werken, moeten die uiteraard ook worden verholpen.

Veel gestelde vraag: Wat is de tienjarige aansprakelijkheid dan?

Na oplevering dragen architecten, aannemers, ingenieurs etc. een aansprakelijkheid van 10 jaar voor bouwkundige gebreken die zouden opduiken die de integriteit van het gebouw in gevaar brengen. Het gaat dan onder meer over waterdichtheidsproblemen, scheurvorming, …

Deze 10 jaar gaat in vanaf de voorlopige oplevering ofwel vanaf de ingebruikname van het gebouw.

Een vraag voor mij of vrijblijvend een afspraak maken?

Contact opnemen